top of page
Олон улсын хандивлагчид

Чек эсвэл мөнгөн захиалгаа дараах хаягаар хийнэ үү.

Канадын хандивлагчид:

Оливын уулын сүм

Шуудангийн хайрцаг 43025, Мавис зам

Mississauga, On L5B  4A7  Канад

(Олив Маунт сүмд чек төлөх)

Шинэ Зеландын хандивлагчид:

ABN Шинэ Зеланд
Westpac NZ
0313220790249000
CMTV Шинэ Зеланд
Шалгалтын санамж дээр: ABN

Та нэр, утасны дугаараа бичнэ үү
зохих бүртгэл хөтлөхөд бидэнд туслахын тулд хадгаламжийн хуудас
Австралийн хандивлагчид:

DOH-ABN

Австралийн Хамтын нөхөрлөлийн банк

BSB 062-128

Данс# 10926635​

Та нэр, утасны дугаараа бичнэ үү
зохих бүртгэл хөтлөхөд бидэнд туслахын тулд хадгаламжийн хуудас
bottom of page